LanSchool en Corona

Een oplossing voor klassen die over meer ruimten verdeeld (moeten) worden

Bij de inrichting van onderwijs waarbij afstand gehouden moet worden, kan LanSchool (de Classic versie) een belangrijke rol spelen. De hele klas toch in één keer les geven, terwijl de leerlingen in verschillende ruimten door de school verspreid zitten? Dat kan met LanSchool!

De kern hier is dat de docent de leerlingen via LanSchool gewoon kan toespreken, het scherm kan delen, filmpjes kan tonen, opdrachten kan uitreiken en meer. Vervolgens kan de docent op afstand zien waar de leerlingen mee bezig zijn en ook met hen chatten. De enige zorg is dat het eigen schoolnetwerk ingericht moet zijn op een intensief gebruik.

LanSchool wordt hier dus volledig ingezet voor lesgeven op afstand. Voor veel scholen is dat nieuw. Ze gebruiken LanSchool vaak vooral als controle-instrument. Maar: met deze aanpak wordt het pakket veel vollediger benut.

LanSchool Air

Met LanSchool Air doet het er niet meer toe waar de docent is en waar de leerlingen zijn. Een zeer waardevolle toepassing dus, gebaseerd op de vertrouwde LanSchool fundamenten.

Hieronder beschrijven we:

  • Hoe door de inzet van LanSchool Classic (toepassing binnen het schoolnetwerk) toch hele klassen gelijktijdig les kunnen krijgen en dat leerlingen, die door het hele gebouw verspreid zitten, de les prima kunnen volgen.
  • Dat de docent op afstand ziet hoe de leerlingen op hun device aan het werk zijn – en daarbij ook individueel met hen kan overleggen.
  • En bedenk: bij gebruik van LanSchool Air i.p.v. LanSchool Classic is de locatie dus helemaal niet meer van belang.

Hoe dat er dan uit kan zien?

De docent kan de les opstarten en de eerste basisinformatie via de Speak-functie delen met alle leerlingen, ongeacht waar deze in het gebouw zitten.

Leerlingen in andere ruimten horen de docent via de koptelefoon van hun device. De docent kan o.a. ook een PowerPoint vertonen, of een filmpje, of het scherm delen. Vervolgens kunnen opdrachten gegeven worden en kan de docent op afstand volgen hoe de leerlingen daarmee bezig zijn.

Vragen aan/door leerlingen kunnen rechtstreeks worden gesteld via de chat-functie en mooie resultaten van een specifieke leerling kunnen ook meteen worden gedeeld met de hele klas. Natuurlijk zal de docent aanvullend de verschillende lokalen/ruimten afwisselend kunnen bezoeken voor een verdere mondelinge ondersteuning, maar de hele les kan perfect gestructureerd worden via LanSchool.

Op afstand ziet de docent hoe er door de leerlingen aan de opdrachten gewerkt wordt. De docent kan meekijken op de schermen. Aan het eind van de les kan ook nog via een aantal vragen gecontroleerd worden of de beoogde resultaten bereikt zijn…

Nog even technisch....

Leerlingen zullen ingelogd zijn binnen het schoolnetwerk en via een leerlingenlijst, die bijv. als csv-bestand eenvoudig uit Magister gehaald kan worden, haalt de docent de gewenste groep leerlingen naar de les toe.

In een volgend lesuur loopt de docent eventueel naar een andere ruimte, kiest een andere groep leerlingen en herhaalt de procedure. Alle leerlingen zijn op het scherm van de docent weergegeven als een klein pictogram. Aanklikken van een leerling betekent dat de docent in detail kan volgen waar die leerling mee doende is.

Als u al over LanSchool beschikt: wijs collega’s er op hoe het programma via deze aanpak nu prachtig benut kan worden. Het is een totaal ander gebruik van LanSchool dan u wellicht gewend bent, maar u hebt deze oplossing dus al in handen.

Is LanSchool nog niet op de school beschikbaar? Vraag dan nu meteen een gratis verlengde proefperiode aan.

Omgaan met LanSchool is niet ingewikkeld. U zult snel ervaren hoe LanSchool wezenlijk kan bijdragen aan effectief lesgeven, juist ook in deze tijd.

Als het onderwerp u aanspreekt, ga met ons in gesprek. Bel ons of stuur een e-mail. 0227 542464 of info (at) visiria.nl. Een lange gratis proefperiode is beschikbaar

Visiria Software is Official Dealer voor LanSchool en LanSchool Air. LanSchool en LanSchool Air zijn producten van Lenovo Software.